27/09/2022 09:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bạch đầu ngâm
白頭吟

Tác giả: Trương Tịch - 張籍

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 07/07/2007 17:04

 

Nguyên tác

請君膝上琴,
彈我白頭吟。
憶昔君前嬌笑語,
兩情宛轉如縈素。
宮中為我起高樓,
更開花池種芳樹。
春天百草秋始衰,
棄我不待白頭時。
羅襦玉珥色未暗,
今朝已道不相宜。
揚州青銅作明鏡,
暗中持照不見影。
人心回互自無窮,
眼前好惡那能定。
君恩已去若再返,
菖蒲花開月長滿。

Phiên âm

Thỉnh quân tất thượng cầm,
Đàn ngã "Bạch đầu ngâm".
Ức tích quân tiền kiều tiếu ngữ,
Lưỡng tình uyển chuyển như vinh tố.
Cung trung vị ngã khởi cao lâu,
Cánh khai hoa trì chủng phương thụ.
Xuân thiên bách thảo thu thuỷ suy,
Khí ngã bất đãi bạch đầu thì.
La nhu ngọc nhĩ sắc dĩ ám,
Kim triêu dĩ đạo bất tương nghi.
Dương Châu thanh đồng tác minh kính,
Ám trung trì chiếu bất kiến ảnh.
Nhân tâm hồi hỗ tự vô cùng,
Nhãn tiền hảo ố na năng định.
Quân ân dĩ khứ nhược tái phản,
Xương bồ hoa khai nguyệt trường mãn.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Xin mời anh nâng đàn lên khỏi gối
Gảy cho em khúc cổ "Bạch đầu ngâm"
Còn nhớ xưa nụ cười em nhức nhối
Đôi mái đầu quyến luyến mãi tình thâm
Hãy vì em nội cung xây lầu mới
Mở vườn hoa trồng những cây thơm
Xuân rồi thu cỏ cây tàn héo
Tóc còn xanh anh vội bỏ sao đành
Áo lụa đẹp hoa tai chưa nhạt sắc
Sao nói rằng không thể chung cùng
Đồng Dương Châu làm gương trong vắt
Bỗng gương mờ soi chẳng thấy tình chung
Nhân tâm kia không vì nhau trở lại
Bước tương lai yêu ghét khó định phân
Tình của anh hết rồi là mãi mãi
Dưới trăng đêm xương bồ nở trắng ngần.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Tịch » Bạch đầu ngâm