19/09/2020 11:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chu hành tuyệt cú kỳ 1
舟行絕句其一

Tác giả: Triệu Dực - 趙翼

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/05/2019 14:37

 

Nguyên tác

過盡閘門三十六,
順流方快滑于油。
誰知河路如弓曲,
又遣團團作磨牛。

Phiên âm

Quá tận sạp môn tam thập lục,
Thuận lưu phương khoái thoạt vu du.
Thuỳ tri hà lộ như cung khúc,
Hựu khiển đoàn đoàn tác ma ngưu.

Dịch nghĩa

Qua hết ba mươi sáu cửa cống
Thuận dòng đang thú trơn hơn dầu
Biết đâu đường sông cong như cung
Lại phải vòng như trâu cối say

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Ba mươi sáu cống đều qua hết
Vui thuận dòng trơn hơn có dầu
Đâu biết tựa cung sông uốn khúc
Lòng vòng như thể cối say trâu

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Triệu Dực » Chu hành tuyệt cú kỳ 1