11/08/2022 09:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đá vọng phu (I)

Tác giả: Quách Tấn

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 12/06/2019 09:26

 

Người đã không về tin cũng không,
Đầu non dắt trẻ đứng trông chồng.
Nước mây quạnh vắng tròng khô lệ,
Mưa nắng phôi pha má lợt hồng.
Lời thệ vững ghi lòng sắt đá,
Khối tình riêng nặng gánh non sông.
Nỗi niềm ai biết không ai biết
Gương nguyệt nghìn thu rạng biển đông.
Nguồn:
1. Quách Tấn, Mùa cổ điển, NXB Thuỵ Ký, 1941
2. Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại - quyển thượng, NXB Xuân Thu tái bản, 1990

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quách Tấn » Đá vọng phu (I)