16/06/2021 04:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đi mô khỏi quán mụ Ò

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/06/2015 08:46

 

Đi mô khỏi quán mụ Ò,
Khỏi chuông Lệ Đễ, khỏi đò Tam Giang.
Có sách ghi các địa danh trên thuộc làng Cao Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đi mô khỏi quán mụ Ò