25/03/2023 08:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thành ngoại
城外

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Diệp Y Như vào 11/01/2011 11:59

 

Nguyên tác

露寒風定不無情,
臨水當山又隔城。
未必明時勝蚌蛤,
一生長共月虧盈。

Phiên âm

Lộ hàn phong định bất vô tình,
Lâm thuỷ đương sơn hựu cách thành.
Vị tất minh thì thắng bạng cáp,
Nhất sinh trường cộng nguyệt khuy doanh.

Dịch nghĩa

Đêm lặng gió sương thật hữu tình,
Gần sông gần núi nhưng lại cách một thành trì.
Lúc sáng rỡ chưa hẳn đã hơn loài trai ngọc,
Một đời tròn khuyết cùng vầng trăng.

Bản dịch của Lê Quang Trường

Gió hiu sương lạnh há vô tình,
Sông thẳm non cao lại cách thành.
Lúc tỏ hẳn đâu hơn lửa đóm,
Khuyết tròn cùng nguyệt suốt bình minh.
Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Thành ngoại