19/06/2024 21:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồ tát man kỳ 5
菩薩蠻其五

Tác giả: Vi Trang - 韋莊

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2005 02:18

 

Nguyên tác

勸君今夜須沈醉,
樽前莫話明朝事。
珍重主人心,
酒深情亦深。
須愁春漏短,
莫訴金杯滿。
遇酒且呵呵,
人生能幾何!

Phiên âm

Khuyến quân kim dạ tu trầm tuý,
Tôn tiền mạc thoại minh triêu sự.
Trân trọng chủ nhân tâm,
Tửu thâm tình diệc thâm.
Tu sầu xuân lậu đoản,
Mạc tố kim bôi mãn.
Ngộ tửu thả a a,
Nhân sinh năng kỷ hà!

Dịch nghĩa

Khuyên chàng đêm nay hãy say khướt,
Trước chén rượu xin đừng nhắc tới chuyện ngày mai.
Trân trọng tấm lòng của chủ nhân,
Rượu nồng lại có tình thâm.
Hãy tiếc lấy những ngày xuân ngắn ngủi,
Đừng nói rằng chén rượu kia là đầy. (Vì uống vào là hết, ý nói những ngày vui ngắn ngủi như chén rượu)
Say rượu cất tiếng hát nghêu ngao,
Đời người ngắn ngủi có là bao.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Khuyên chàng trước rượu cùng say khướt,
Ngày mai chuyện đến xin đừng nhắc.
Trân trọng lòng chủ nhân,
Rượu nồng lại tình thâm.
Buồn giọt xuân ngắn ngủi,
Chén rượu đầy chi đỗi.
Say rượu hát nghêu ngao,
Đời người được có bao.
Vi Trang làm bài này khi nhà Đường đã mất, buồn bã vì thế sự đổi thay. Khi đó ông cũng đã hơn 70 tuổi, nên mới có câu "Nhân sinh năng kỷ hà".

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vi Trang » Bồ tát man kỳ 5