30/09/2023 05:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhớ Semen Gudzenko
Памяти Семена Гудзенко

Tác giả: Aleksandr Mezirov - Александр Межиров

Nước: Nga
Đăng bởi hảo liễu vào 20/05/2015 07:50

 

Nguyên tác

Полумужчины, полудети,
На фронт ушедшие из школ…
Да мы и не жили на свете, –
Наш возраст в силу не вошел.
Лишь первую о жизни фразу
Успели занести в тетрадь,–
С войны вернулись мы и сразу
Заторопились умирать.

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Không còn trẻ con, chưa phải đàn ông
Đã rời ghế nhà trường ra mặt trận…
Trên đời này chúng ta chưa kịp sống –
Lứa tuổi dở dang chúng ta đã lớn đâu.
Trang vở cuộc đời mới tinh khôi chờ sẵn
Chẳng có gì nhiều, vừa kịp viết một câu.
Hết chiến tranh trở về, ngay lập tức
Chuẩn bị vội vàng cho cái chết mai sau.
1948

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksandr Mezirov » Nhớ Semen Gudzenko