24/07/2024 16:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ru chiều

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 19/02/2015 07:14

 

Ở đâu lục bát nhớ người
Lắt lay khúc hát à ơi ru chiều
Ru ta vào cõi quạnh hiu
Ru hương tóc cũ ít nhiều vắng xa

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Ru chiều