05/06/2023 04:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mặt trời
太阳

Tác giả: Cát Địch Mã Gia - 吉狄马加

Nước: Trung Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 08/08/2021 21:40

 

Nguyên tác

望着太阳,我便想
从它的光线里
去发现和惊醒我的祖先
望着太阳,大声说话
让它真正听见
并把这种神秘的语言
告诉那些灵魂
望着太阳,尽管我
常被人误解和中伤
可我还是相信
人更多的还是属于善良
望着太阳,是多么的美妙
季节在自己的皮肤上
漾起看不见的晚潮
望着太阳,总会去思念
因为在更早的时候
有人曾感受过它的温暖
但如今他们却不在这个世上
一切开始。不是鸡叫那一声,是我睁眼那一霎

Bản dịch của Nguyễn Lệ Chi

Ngẩng nhìn mặt trời tôi nghĩ
Từ ánh mặt trời
Phát hiện và đánh thức tổ tiên tôi
Nhìn về mặt trời lớn tiếng trò chuyện
Khiến nó thực sự nghe thấy
Và dùng ngôn ngữ thần bí
Kể lại với những linh hồn
Nhìn về mặt trời, dẫu cho tôi
Luôn bị người khác hiểu lầm và gây tổn thương
Nhưng tôi vẫn tin rằng
Con người phần nhiều vẫn lương thiện
Nhìn về mặt trời đẹp xiết bao
Mùa mơn man trên da thịt
Hoàng hôn dâng lên che lối nhìn
Nhìn về mặt trời luôn nhung nhớ
Vì mỗi sớm thức dậy
Có người từng cảm nhận được hơi ấm của nó
Giờ đây chúng không còn trên thế giới này
Nguồn: Ngôn ngữ của lửa (thơ), Jidi Majia, Nguyễn Lệ Chi dịch, NXB Văn học, 2020

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cát Địch Mã Gia » Mặt trời