11/04/2020 03:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Soi gương

Tác giả: Phạm Hổ

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 28/10/2008 10:47

 

- Có ai đang khóc nhè
Mà soi gương không bố?
- Một đứa khóc đủ rồi
Soi chi thành hai đứa?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Hổ » Soi gương