03/12/2022 22:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gia Lăng dịch kỳ 1
嘉陵驛其一

Tác giả: Nguyên Chẩn - 元稹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/05/2014 15:45

 

Nguyên tác

嘉陵驛上空床客,
一夜嘉陵江水聲。
仍對牆南滿山樹,
野花撩亂月朧明。

Phiên âm

Gia Lăng dịch thượng không sàng khách,
Nhất dạ Gia Lăng giang thuỷ thanh.
Nhưng đối tường nam mãn sơn thụ,
Dã hoa liêu loạn nguyệt lung minh.

Dịch nghĩa

Trong trạm dịch Gia Lăng không thấy có khách thuê giường,
Suốt đêm nước sông réo róc rách.
Đối diện với bức tường phía nam luôn có nhiều cây rừng,
Hoa dại đong đưa làm mờ cả ánh trăng sáng.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Khách thuê giường vắng quán Gia Lăng
Sông réo nguyên đêm vẫn chửa ngưng
Đối diện tường nam cây cối rậm
Hoa rừng phơ phất giảm màu trăng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyên Chẩn » Gia Lăng dịch kỳ 1