19/01/2022 01:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trước ảnh cha

Tác giả: Ngô Quân Miện

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 26/05/2012 08:15

 

Cha vẫn ngồi đây bóng lẫn hình
Xin người thanh thản cõi tâm linh
Thiện căn đã bật chồi tươi mới
Giữa bức tranh nhà nét đạm thanh
Nguồn: Ngô Quân Miện, Đàn bốn dây (thơ tứ tuyệt), NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Quân Miện » Trước ảnh cha