05/10/2023 06:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm phúng kỳ 3
感諷其三

Tác giả: Lý Hạ - 李賀

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi bruce lee vào 21/11/2010 19:00

 

Nguyên tác

南山何其悲,
鬼雨灑空草。
長安夜半秋,
風前幾人老。
低迷黃昏徑,
裊裊青櫟道。
月午樹立影,
一山惟白曉。
漆炬迎新人,
幽壙螢擾擾。

Phiên âm

Nam sơn hà kỳ bi,
Quỷ vũ sái không thảo.
Trường An dạ bán thu,
Phong tiền kỷ nhân lão.
Đê mê hoàng hôn kính,
Niểu niểu thanh lịch đạo.
Nguyệt ngọ thụ lập ảnh,
Nhất sơn duy bạch hiểu.
Tất cự nghinh tân nhân,
U đường huỳnh nhiễu nhiễu.

Dịch nghĩa

Núi Nam sao buồn đến vậy
Trận mưa quỷ tưới những ngọn cỏ không
Ở Trường An bây giờ là nửa đêm thu
Trước ngọn gió có biết bao nhiêu người đã già đi
Con đường nhỏ mờ tối trong bóng hoàng hôn
Ngọn gió lốc cuốn trên con đường có cây sồi xanh
Vầng trăng lên giữa bầu trời khiến cây đứng bóng
Ánh trăng vằng vặc soi ngọn núi như cảnh trời sáng
Ngọn đèn bằng cây sơn lập loè như đón chào người mới
Nơi ao vắng, đom đóm lập loè bay

Bản dịch của Huỳnh Ngọc Chiến

Núi Nam sao quá buồn
Mưa quỷ tưới cây cỏ
Trường An nửa đêm thu
Người già theo ngọn gió
Nhá nhem đường chiều muộn
Hàng sồi xanh lốc cuốn
Cây soi, trăng chính ngọ
Vằng vặc chiếu non tỏ
Đuốc quỷ đón chào ma
Lập loè đom đóm lượn
Nguồn: Lý Hạ, quỷ tài - quỷ thi, NXB Trẻ, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Hạ » Cảm phúng kỳ 3