19/05/2022 08:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trăng phía ấy

Tác giả: Hoàng Nhuận Cầm

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đồ Nghệ vào 15/04/2009 10:58

 

Mặc áo màu nước bể
Đứng dưới trời mây trôi
Rồi một thoáng gặp tôi
Ôm cây đàn vỡ nát
Rồi một lát gặp em
Hai lưng trần dính cát
Đi qua vùng sa mạc
Âm u như tình yêu
Đi qua vùng phì nhiêu
Cây xanh như đau khổ
Làm sao để tôi nhớ
Làm sao để em hay
Con tàu chạy như bay
Sau tiếng còi vỡ rạ
Thời gian buông hòn đạn
Tôi không gì đỡ che
Lồng ngực tan tành xé
Tiếng súng ngày chia tay
Và tôi em còn đây
Đứng dòm trăng phía ấy
Viên đạn chì thức dậy
Trên tay thời gian lau.
Nguồn: Hoàng Nhuận Cầm, Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến, NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Nhuận Cầm » Trăng phía ấy