27/09/2022 08:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Toạ thượng hiến Nguyên tướng công
座上獻元相公

Tác giả: Triệu Hỗ - 趙嘏

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/06/2014 12:26

 

Nguyên tác

寂寞堂前日又曛,
陽臺去作不歸雲。
當時聞說沙吒利,
今日青娥屬使君。

Phiên âm

Tịch mịch đường tiền nhật hựu huân,
Dương Đài khứ tác bất quy vân.
Đương thì văn thuyết Sa Tra Lợi,
Kim nhật thanh nga thuộc sứ quân.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hiu quạnh nhà không xuân lại tươi
Mây mưa biệt hẳn chốn Dương Đài
Từng nghe kể chuyện Sa Tra Lợi
Người đẹp ngày nay đã thuộc ai!
Tương truyền, tác giả ở Chiết Tây quen một nàng ca kỹ xinh đẹp, có ước hẹn với nhau. Gặp ngày rằm tháng bảy nàng ấy lên viếng chùa Hạc Lâm, bị Tiết độ sứ Chiết Tây cưỡng ép bắt về. Năm sau ông thi đậu tiến sĩ, gởi bài thơ có ý đe doạ. Viên Tiết độ sứ được thơ trong dạ bất an, sai người đưa nàng ca kỹ về cho ông. Lúc ấy ông đang trên đường trở lên Trường An, gặp nhau ở trạm Hoành Thuỷ, nàng ấy ôm ông gào khóc rồi chết. Ông mai táng nàng ở phía nam dịch trạm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Triệu Hỗ » Toạ thượng hiến Nguyên tướng công