01/12/2020 06:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giễu Tôn Thọ Tường bài 2

Tác giả: Huỳnh Mẫn Đạt - 黃敏達

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 12/01/2008 15:49

 

Ngoài tai phải quấy vẫn nhàm nghe.
Cuộc lợi đường danh ỏi giọng ve!
Chớ nói “đổi dời”, sao cốt cách?
Xưa nay giỏ nát vẫn còn tre!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huỳnh Mẫn Đạt » Giễu Tôn Thọ Tường bài 2