03/02/2023 04:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hai ngả 2

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 26/09/2020 14:24

 

Bữa ấy hoa em vừa nở nhuỵ
Mơ môi đỏ lửa cánh xuân tươi
Hôm nay trở lại thu đang điểm
Thiếu nữ về đâu lặng lẽ rồi.
Cái Bè, Tiền Giang, 2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Hai ngả 2