18/01/2021 02:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồng cúc hoa
紅菊花

Tác giả: Trần Nguyên Đán - 陳元旦

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 04/09/2008 09:28

 

Nguyên tác

歲寒暫解病顏愁,
萬朵卿雲煙素秋。
彭澤酒香瓊斝泛,
南陽泉冽絳霜流。
芳心艷色仟然異,
晚節嬌姿物態尤。
醉把莫嫌腮頰赤,
忍堪佳節不相酬。

Phiên âm

Tuế hàn tạm giải bệnh nhan sầu,
Vạn đoá khanh vân yên tố thu.
Bành Trạch tửu hương quỳnh giả phiếm,
Nam Dương tuyền liệt giáng sương lưu.
Phương tâm diễm sắc thiên nhiên dị,
Vãn tiết kiều tư vật thái vưu.
Tuý bả mạc hiềm tai giáp xích,
Nhẫn kham giai tiết bất tương thù.

Dịch nghĩa

Mùa lạnh đến, tạm giải nét sầu trên mặt người bệnh,
Muôn đám mây lành, khí thu trong sáng.
Rượu thơm Bành Trạch rót vào chén ngọc quỳnh,
Suối mát Nam Dương chảy ra giòng sương đỏ.
Hương thơm sắc đẹp, hoa này trong thiên nhiên ít có,
Cuối mùa mà vẻ óng ả, thật sắc thái của vật lạ.
Rượu say cầm hoa chẳng hiềm đỏ mặt,
Tiết đẹp, lẽ nào không thù tiếp nhau!

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lạnh về đang bệnh giải sầu vương,
Trong sáng hơi thu mây đám vờn,
Bành Trạch rượu thơm vào chén ngọc,
Nam Dương suối mát chảy hồng sương.
Hương thơm đẹp sắc ít hoa có,
Óng ả cuối mùa màu lạ thường.
Say rượu cầm hoa hiềm đỏ mặt,
Đẹp trời thù tiếp sẽ lên hương!
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Nguyên Đán » Hồng cúc hoa