04/02/2023 12:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tôi đã quen chiến trận
Мне бой знаком

Tác giả: Aleksandr Pushkin - Александр Пушкин

Nước: Nga
Đăng bởi Vanachi vào 10/08/2005 03:08

 

Nguyên tác

Мне бой знаком - люблю я звук мечей;
От первых лет поклонник бранной Славы,
Люблю войны кровавые забавы,
И смерти мысль мила душе моей.

Во цвете лет свободы верный воин,
Перед собой кто смерти не видал,
Тот полного веселья не вкушал
И милых жен лобзаний не достоин.

Bản dịch của Thuý Toàn

Tôi đã quen chiến trận
Thích nghe tiếng gươm khua:
Mơ từ thuở bé thơ
Vinh quang trong khói lửa
Thích trò chơi máu đổ
Của vị thần chiến tranh
Coi cái chết náu rình
Với hồn mình gần gụi

Giữa tuổi xuân phơi phới
Người chiến sĩ trung thành
Vì tự do đấu tranh
Ai chưa hay cái chết
Kẻ đó chưa hưởng hết
Niềm vui sướng vô biên
Không xứng được vợ hiền
Tặng cái hôn nồng thắm
1820

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksandr Pushkin » Tôi đã quen chiến trận