20/01/2022 06:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đào học sĩ phanh trà đồ
陶學士烹茶圖

Tác giả: Từ Vị - 徐渭

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/02/2019 22:20

 

Nguyên tác

醒吟醉草不曾閑,
人人喚我作張顛 。
安能買景如圖畫,
碧樹紅花煮月團。

Phiên âm

Tỉnh ngâm tuý thảo bất tằng nhàn,
Nhân nhân hoán ngã tác Trương Điên[1].
An năng mãi cảnh như đồ hoạ,
Bích thụ hồng hoa chử nguyệt đoàn.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Chẳng nhàn, say vẻ tỉnh ngâm,
Người người thấy lão kêu ngầm Trương Điên.
Mua tranh mua cảnh tự nhiên,
Hoa hồng cây biếc nấu nguyên trăng tròn.
Đào học sĩ tức Đào Cốc 陶谷, làm Hàn Lâm học sĩ ba nhà Hậu Tấn, Hậu Hán, Hậu Chu.

[1] Chỉ Trương Húc 張旭, thảo thư gia trứ danh đời Đường, thường sau khi uống rượu say, có thần thái giống người điên, nên được gọi là Trương Điên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Từ Vị » Đào học sĩ phanh trà đồ