29/05/2022 16:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

V. Balavagga (Kẻ ngu)

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 29/11/2009 23:14

 

60
Như đêm dài chờ mộng
như đường xa độc hành
mười hai xích phiền não
buộc mãi kẻ vô minh

61
Không bạn cùng bậc trí
không tựa bóng trăng sao
thà động đá trầm tịch
ngâm thơ dưới cội đào
chẳng thân cùng ngu muội
mê đắm giấc chiêm bao

62
Của ta - kho tạng báu
của ta - quyến thuộc này
cái ta: như bóng chóp
tài sản: nắm sương bay

63
Ngu - tự biết mình ngu
là kẻ bừng trí huệ
ngu - chẳng biết mình ngu
kẻ tự trầm đáy bể

64
Người mù bên giếng ngọc
chết khát như sỏi khô
kẻ ôm chặt mê tối
mò trăng dưới thạch hồ

65
Người trí gần bậc trí
như hoa tiếp chiêu dương
nhấp chén trà đạo vị
bừng tỉnh giấc mê trương

66
Kẻ ôm chặt mê tối
như trang sức độc hương
kẻ ác tạo ác nghiệp
khổ - báo chung một đường

67
Kẻ tạo bất thiện nghiệp
hối hận lệ như mưa
chân mình đang bước tới
buồn ơi! khổ báo chờ

68
Người ăn hiền ở lành
lòng thênh thang ngàn mây
mừng như bướm ngoài nội
đón mùa hoa đơm dày

69
Cây độc chưa kết trái
người mê ngỡ mật hương
đan giỏ chờ mùa hái
ăn phải quả đau thương

70
Lên non tìm hang động
sống qua ngày - rau tương
lòng không lìa mê vọng
uổng kiếp đầy đọa sương
chi bằng ngẫm dòng kệ
thân ươm giải thoát hương

71
Như ong cất nhụy hoa
sớm chiều, chưa đọng mật
kẻ tác nghiệp gian tà
quả báo khổ chất ngất
dần đến từng sát na
đưa người vào ngục thất

72
Người phàm cầu trí huệ
lại nắm bắt hoa không
khác chi kẻ tìm nguyệt
nhọc mình vớt đáy sông

73
Kẻ mê cầu danh vị
kể chi đức tài mình
chẳng vinh lại hóa nhục
chẳng trọng lại thêm khinh

74
Nghĩ mình chủ muôn việc
nghĩ mình khuôn ngọc ngà
là kẻ ôm mê muội
tham ngạo dấy yên ba

75
Tham mê: nẻo thế gian
bi trí: cửa niết bàn
tinh tấn bước giải thoát
danh lợi chớ mơ màng
Nguồn: Phạm Thiên Thư, Suối nguồn vi diệu, NXB Văn nghệ, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » V. Balavagga (Kẻ ngu)