27/03/2023 04:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuý ngâm
醉吟

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 05/04/2007 11:17

 

Nguyên tác

欲知醉翁磊落之奇才,
也須一飲三百杯。
有時吐沫作雲雨,
亦或睜眼為風雷。
李白捕鯨事非誕,
彭澤採菊心不乖。
世間欲醉醉不得,
算來萬事俱塵埃。

Phiên âm

Dục tri Tuý Ông[1] lỗi lạc chi kỳ tài,
Dã tu nhất ẩm tam bách bôi.
Hữu thì thổ mạt tác vân vũ,
Diệc hoặc tranh nhãn vi phong lôi.
Lý Bạch[2] bộ kình sự phi đản,
Bành Trạch[3] thái cúc tâm bất quai.
Thế gian dục tuý, tuý bất đắc,
Toán lai vạn sự câu trần ai.

Dịch nghĩa

Muốn biết ông say có kỳ tài lỗi lạc không,
Thì phải uống một lượt cạn ba trăm chén.
Có lúc nhổ bọt làm mây mưa,
Hoặc cũng có khi trừng mắt lên làm sấm gió.
Lý Bạch bắt cá kình việc không phải quái lạ,
Bành Trạch hái hoa cúc lòng chẳng sai trái.
Thế gian muốn say mà không được say,
Tính lại muôn việc đều thành cát bụi cả.

Bản dịch của Nguyễn Văn Tú

Trổ tài muốn học Ông say,
Thì ba trăm chén dốc ngay cạn bầu.
Dãi phụ mây nổi, mưa rào,
Có khi trừng mắt gió gào, sấm vang.
Bắt kình, Lí Bạch cũng thường,
Hái hoa Bành Trạch[4], lòng chừng cũng ưa.
Thế gian say đã được chưa?
Không say, đời cũng bằng thừa kể chi!
Tuyển từ Yên Đổ tiến sĩ thi tập (VHv.1864).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

[1] Hiệu của Âu Dương Tu đời Tống, tác giả bài Tuý Ông đình.
[2] Lý Bạch thường xưng là Hải thượng kỵ kình khách (Khách cưỡi cá kình trên biển).
[3] Đào Tiềm đời Tấn, đỗ tiến sĩ, làm quan huyện Bành Trạch, sau đó treo ấn từ quan về ở ẩn, lấy việc thưởng hoa cúc, uống rượu ngâm thơ làm vui.
[4] Tức Đào Tiềm, người thích hoa cúc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Tuý ngâm