06/08/2020 15:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trăng rằm

Tác giả: Tôn Thọ Tường

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2015 15:27

 

Ớ ớ Hằng Nga dám hỏi đon,
Cớ sao khi khuyết lại khi tròn?
Đường qua Đông Hớn[1] bao nhiêu dặm,
Nẽo lại Tây Di[2] ước mấy hòn?
Trộm thuốc trường sanh đà bấy lượng,
Có chồng Hậu Nghệ[3] đặng nhiêu con?
Ba mươi mồng một đi đâu vắng,
Hay có tư tình với nước non.
[1] Thuộc nhà Hán đặt kinh đô ở Lạc Dương, nay là Hà Nam, Trung Quốc.
[2] Người Trung Hoa cho họ là trung tâm tinh hoa của vũ trụ, vì vậy mà những nước lân bang họ cho là man ri, mọi rợ, dân tộc phía bắc thì họ gọi là rợ Hồ, phía tây gọi là Tây Di (nay là vùng đất Tân Cương).
[3] Theo cổ tích Trung Hoa vợ của Hậu Nghệ trộm thuốc trường sinh của chồng rồi lên cung trăng ở.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tôn Thọ Tường » Trăng rằm