18/09/2021 21:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sang sông

Tác giả: Nguyễn Ngọc Oánh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 14/09/2011 03:17

 

Con đò rẽ nước sang sông
Tiếng cười ai cứ long bong mạn thuyền
Trăng làm duyên, gió làm duyên
Lên đò, tôi bước hẫng bên tiếng cười...
Nguồn: Lời của hạt (thơ), Nguyễn Ngọc Oánh, NXB Văn học, 1993

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Ngọc Oánh » Sang sông