18/09/2021 02:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điếu cụ Phan Châu Trinh

Tác giả: Trần Huy Liệu - 陳輝燎

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/08/2017 00:18

 

Bớ cụ Phan Châu đã mất rồi,
Hai mươi lăm triệu chớ còn ai?
Mấy năm hải ngoại thân chìm nổi,
Bao độ thiên nhai bước lạc loài.
Rắp muốn phá tan dòng áp chế,
Chỉ mong giải thoát buổi trần ai.
Chí kia chưa toại, công chưa đạt,
Non nước ngàn thu luống thở dài.
Theo Vương Hồng Sển nhớ thuộc lòng cho Phạm Hy Tùng ghi.

Nguồn:
1. Tạp chí Xưa và nay, số 220, tháng 9-2004
2. Phan Chu Trinh toàn tập (tập I), NXB Đà Nẵng, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Huy Liệu » Điếu cụ Phan Châu Trinh