07/10/2022 02:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hựu vu Vi xứ ngật Đại Ấp từ oản
又于韋處乞大邑瓷碗

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/04/2015 07:25

 

Nguyên tác

大邑燒瓷輕且堅,
扣如哀玉錦城傳。
君家白碗勝霜雪,
急送茅齋也可憐。

Phiên âm

Đại ấp thiêu từ khinh thả kiên,
Khấu như ai ngọc Cẩm thành truyền.
Quân gia bạch oản thắng sương tuyết
Cấp tống mao trai dã khả liên.

Dịch nghĩa

Đồ nung của vùng Đại Ấp nhẹ mà bền,
Gõ nghe như có tiếng ngọc buồn, vốn đã được truyền tụng nơi Cẩm Thành.
Chậu trắng nhà ông chịu được sương tuyết,
Mau mang cho nhà tranh, như thế thật dễ thương.

Bản dịch của Phạm Doanh

Đồ gốm Đại Ấp nhẹ mà bền,
Gõ nghe tiếng ngọc, thành Cẩm truyền.
Chậu trắng nhà ông chịu sương tuyết,
Mang cho nhà cỏ, cám ơn liền.
(Năm 760)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Hựu vu Vi xứ ngật Đại Ấp từ oản