24/09/2021 13:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kẻ ích kỷ
Эгоист

Tác giả: Sergei Mikhalkov - Сергей Михалков

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 13/03/2008 03:31

 

Nguyên tác

«Запомни наш охотничий закон:
Обложен волк, пошёл загон,
А ты стоишь «на номере» под ёлкой,
Ни в зайца, ни в лису — пусть даже выйдет слон! —
Не смеешь ты стрелять!…
Стой, дожидайся волка!…»
Так старый егерь наставлял стрелка,
Что на облавах не бывал пока,
И вот теперь, зажав в руке двустволку,
Грозился загодя: «Уж я-то всыплю волку!…»
Команда на местах. Стрелки в засаде. Ждут.
Уже загонщики галдят в черте обклада.
Но тут —
Дуплет в лесу… да не такой, как надо!
Зайчишку увидав, не утерпел юнец
И выпустил в него из двух стволов свинец.
А волк ушёл… На зайце в клочья шкурка…
Сошлись охотники, в сердцах клянут придурка,
В глаза его на все лады костят,
А он в ответ: «Простите! Виноват!»
Наутро вновь налажена охота:
Флажками красными зафлажено болото
И волк, вчерашний волк, опять лежит в кругу —
Следы знакомых лап на выпавшем снегу.
И снова замерли охотники в засаде —
Стоят «на номерах», сквозь мелкий ельник глядя,
Двустволки на весу…
Пошёл загон.
И с лёжки волк поднялся.
Как вдруг (вот сосунок!) опять дуплет раздался:
Не утерпел юнец и выпалил… в лису!
А волк опять ушёл…

Так нам вредит любой,
Кто в общем деле занят лишь собой!

Bản dịch của Triệu Lam Châu

Bác thợ săn răn dạy:
"Hãy nhớ lệ phường săn
Khi đi mai phục sói
Phải đứng yên ở vị trí của mình
Chớ bắn vào thỏ, cáo
Thậm chí có voi đến, cũng đừng...
Phải chờ sói đến gần, mới bắn".

Cả phường săn đứng yên dưới vòm thông
Ôm khẩu súng hai nòng, chờ đợi...
Sói tiến dần vào nơi mai phục
Bỗng tiếng súng nổ vang...
Thì ra chàng trai trẻ
Không kìm mình, bắn vào chú thỏ
Thỏ chạy dài, sói cũng lao đi!

Cả phường săn bực tức
Chàng trai trẻ xin lỗi mọi người

Sớm hôm sau lại mai phục tiếp
Vết chân sói còn in trên tuyết
Vẫn đúng là con sói hôm qua
Cả phường săn đứng im dưới thông
Ôm khẩu súng hai nòng, chờ đợi...

Bỗng súng lại nổ vang
Chàng trai trẻ lại không kìm mình
Đã bắn vào chú cáo
Con sói kia cao chạy xa bay!

Nếu chỉ nghĩ đến mình
Sẽ làm hỏng biết bao việc chung.
1964

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sergei Mikhalkov » Kẻ ích kỷ