19/06/2021 13:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân và em

Tác giả: Nguyễn Văn Duy

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Cao Tứ Hải vào 12/02/2011 21:18

 

Xuân là khởi nguồn của tuổi, của may mắn thiên thời
Em là suối nguồn tuổi trẻ, của may mắn của anh

Xuân là màu xanh mầm sống, là hy vọng trong lành
Em là màu hồng nhịp sống, là niềm tin vững đá mềm nước và lung linh trăng

Xuân là em không tuổi
Em là xuân son hồng

Xuân vãi lên tóc anh chấm thời gian mệt mỏi
Em tự khắc vào lòng dấu công chứng tình anh
2.2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Duy » Xuân và em