03/12/2021 20:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngày mưa
雨の日や

Tác giả: Yosa Buson - 與謝蕪村

Nước: Nhật Bản
Đăng bởi Hồng Tiệm vào 21/10/2018 14:09

 

Nguyên tác

雨の日や
都に遠き
もゝのやど

Bản dịch của Đông A

Ngày mưa
kinh đô xa cách
ở nhà với hoa đào
Phiên âm:
Ame no hi ya
miyako ni toki
momo no yado

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yosa Buson » Ngày mưa