02/02/2023 04:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nấm cỏ mồ côi

Tác giả: Mai Văn Thuỷ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi HN 8X vào 12/11/2020 13:26

 

Xè xè nấm cỏ mồ côi
Nép mình bên mộ ông tôi thuở nào
Phải người phận bạc má đào
Hay người tử trận chiến bào quấn thây.

Chỉ còn nấm đất hao gầy
Nằm đây mượn đám cỏ dày làm nhang
Mượn chòm mây trắng đội tang
Cơn mưa than khóc lệ bàng bạc hoen.

Chạnh lòng tôi những châm đèn
Nhang thừa một nén thắp lên nấm mồ
Ngày sau về chốn hư vô
Xin đời xót nấm cỏ khô héo tàn.
Ninh Bình, 04/04/2021

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mai Văn Thuỷ » Nấm cỏ mồ côi