04/07/2020 19:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tính người

Tác giả: Phan Bội Châu - 潘佩珠

Thể thơ: Tứ ngôn; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 29/12/2007 12:03

 

Bề ngoài hình thức,
Ai khác gì ai.
Vì có tính người,
Khác hơn mọi giống.
Dạ hùm lòng phụng,
Nó cũng vẻ vang.
Bởi không thiêng liêng,
Mới ra cầm thú.
Tính ta trời phú,
Có trí có nhân.
Nhân biết yêu người,
Trí hay học thánh.
Lại thêm dũng mãnh,
Chẳng rụt chẳng kinh.
Đủ mọi tính lành,
Là người cao thượng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Bội Châu » Tính người