26/10/2021 04:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tao Đàn

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 09/02/2015 22:18

 

Tao Đàn nhị thập bát tú

Hai mươi tám ngôi sao thi ca trên bầu trời lấp lánh
Sáng đến muôn đời sau.
Vườn Tao Đàn hôm nay người ra vô tấp nập
Mỗi người mang ánh sáng một vì sao?
Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Tao Đàn