09/12/2022 20:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thất thủ Vĩnh Long

Tác giả: Phan Văn Trị - 潘文值

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 11/01/2008 19:19

 

Tò te kèn thổi tiếng năm ba,
Nghe lọt vào tai, dạ xót xa.
Uốn khúc sông Rồng[1] mù mịt khói,
Vắng hoe thành phụng[2] ủ sầu hoa.
Tan nhà cám nỗi câu ly hận,
Cắt đất thương thay cuộc giảng hoà.
Gió bụi đời cơn xiêu ngã cỏ,
Ngậm cười hết nói nỗi quan ta.
Tác giả làm bài thơ này sau khi tỉnh Vĩnh Long bị quân Pháp đánh chiếm lần thứ nhất (1862).

Nguồn: Phan Văn Trị: cuộc đời và tác phẩm, Nguyễn Khắc Thuần, Nguyễn Quảng Tuân, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 1986
[1] Trên sông Mỹ Tho có một cù lao tên là cù lao Rồng.
[2] Chỉ thành Sài Gòn thuộc Gia Định thời Nguyễn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Văn Trị » Thất thủ Vĩnh Long