30/10/2020 09:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm cựu kiêm trình Cần chánh học sĩ Nguyễn Hầu

Tác giả: Hồ Xuân Hương - 胡春香

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 27/04/2006 07:44

 

Dặm khách muôn nghìn nỗi nhớ nhung,
Mượn ai tới đấy gửi cho cùng.
Chữ tình chốc đã ba năm vẹn,
Giấc mộng rồi ra nửa khắc không.
Xe ngựa trộm mừng duyên tấp nập,
Phấn son càng tủi phận long đong.
Biết còn mảy chút sương siu mấy[1],
Lầu nguyệt năm canh chiếc bóng chong.
感舊兼呈勤政學士阮侯 - Nhớ chuyện cũ viết gửi Cần chánh học sĩ Nguyễn Hầu.

Sau đầu đề trên, tác giả có chú: "Hầu, Nghi Xuân, Tiên Điền nhân" 侯宜春仙田人 (Hầu người làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân). Như vậy, ở đây Nguyễn Hầu đúng là Nguyễn Du tiên sinh. Gia phả họ Nguyễn Tiên Điền ghi rõ mùa hè năm Kỉ Tỵ (1809), Nguyễn Du được bổ làm cai bạ Quảng Bình. Tháng 2 năm Quý Dậu (1813) ông được phong Cần chánh điện học sĩ, rồi được cử làm chánh sứ đi Trung Quốc tuế cống.

[1] Từ xưa phiên âm là "sương đeo mái", ở đây phiên âm theo giáo sư Hoàng Xuân Hãn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Xuân Hương » Cảm cựu kiêm trình Cần chánh học sĩ Nguyễn Hầu