17/10/2021 21:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đâu riêng ai

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 19/02/2015 17:28

 

Nắng nghiêng chiều xuống non ngàn
Cõi đời đâu chỉ bàng hoàng riêng ta
Nơi nào lối mộng không hoa
Còn ai về nhặt bóng tà dương xưa
Nguồn: Đoàn Thuận, Lời chiều (thơ), NXB Trẻ, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Đâu riêng ai