23/05/2024 06:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài thể Tuyết Hương đình tạp vịnh kỳ 13
俳體雪香亭雜詠其十三

Tác giả: Nguyên Hiếu Vấn - 元好問

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 06/10/2018 23:21

 

Nguyên tác

暖日晴雲錦樹新,
風吹雨打旋成塵。
宮園深閉無人到,
自在流鶯哭暮春。

Phiên âm

Noãn nhật tình vân cẩm thụ tân,
Phong xuy vũ đả toàn thành trần.
Cung viên thâm bế vô nhân đáo,
Tự tại lưu oanh khốc mộ xuân.

Dịch nghĩa

Nắng ấm, mây trong, mọi cây cỏ đều tươi đẹp như gấm thêu,
Khi gió vùi, mưa dập thì phút chốc hoá ra tơi bời bụi đất.
Vườn cung đóng kín, không người nào đến,
Mặc cho con chim oanh một mình khóc ngày xuân muộn.

Bản dịch của Châu Hải Đường

Mây quang nắng ấm cỏ hoa tươi,
Gió dập mưa vùi hoá tả tơi.
Cửa nhặt vườn cung ai đến nữa,
Khóc xuân còn độc cái oanh thôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyên Hiếu Vấn » Bài thể Tuyết Hương đình tạp vịnh kỳ 13