07/05/2021 18:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương liễu chi kỳ 4
楊柳枝其四

Tác giả: Tôn Phường - 孫魴

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 26/11/2006 05:20

 

Nguyên tác

春來綠樹遍天涯,
未見垂楊未可誇。
晴日萬株煙一陣,
閑坊兼是莫愁家。

Phiên âm

Xuân lai lục thụ biến thiên nha,
Vị kiến thuỳ dương vị khả khoa.
Tình nhật vạn chu yên nhất trận,
Nhàn phường kiêm thị Mạc Sầu gia.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mùa xuân đến xanh đường cây mọc
Liễu chưa nhìn chưa thể vọng ngôn
Ngàn cành trong lớp sương chôn
Phải chăng là chốn hương thôn Mạc Sầu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tôn Phường » Dương liễu chi kỳ 4