29/06/2022 11:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Người mù
Ociemniały

Tác giả: Władysław Broniewski

Nước: Ba Lan
Đăng bởi hongha83 vào 12/07/2008 21:13

 

Nguyên tác

- Pokaż mi drzewo.
- Jestem niewidomy.
- Gdzie jest prawo i lewo?
- Jestem niewidomy.
- Gdzie jest światło i ciemność?
- Jestem niewidomy.
- Powiedz mi! Jestem jasnowidzem!
Czy trzeba kochać? - Tak. Widzę.

Bản dịch của Thanh Lê

- Chỉ cho tôi xem cây cối
- Tôi bị mù
Đâu là bên phải, đâu là bên trái?
- Tôi bị mù
- Đâu là ánh sáng, đâu là bóng tối?
- Tôi bị mù
- Hãy nói rằng: không phải bị mù
Thế anh có cảm thấy cần tình yêu không?
- Vâng. Tôi thấy
Nguồn: Thơ Brôniepxki, NXB Văn học, 1984

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Władysław Broniewski » Người mù