16/01/2021 13:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gió buồn mùa thu nói với cây
Beszél a fákkal a bús őszi szél

Tác giả: Petőfi Sándor

Nước: Hungary
Đăng bởi hongha83 vào 03/06/2012 14:23

 

Nguyên tác

Beszél a fákkal a bús őszi szél,
Halkan beszélget, nem hallhatni meg;
Vajon mit mond nekik? beszédire
A fák merengve rázzák fejöket.
Dél s est között van idő, nyujtózom
A pamlagon végig kényelmesen...
Keblemre hajtva fejecskéjét, alszik
Kis feleségem mélyen, csendesen.

Egyik kezemben édes szendergőm
Szelídeden hullámzó kebele,
Másik kezemben imakönyvem: a
Szabadságháborúk története!
Minden betűje üstököscsillagként
Nyargal keresztül magas lelkemen...
Keblemre hajtva fejecskéjét, alszik
Kis feleségem mélyen, csendesen.

Arany csal s ostor kerget tégedet
A zsarnokért megvíni, szolganép,
És a szabadság? egyet mosolyog,
S mind, aki híve, a harctérre lép,
S érette, mint a szép lyánytól virágot,
Sebet, halált oly jókedvvel veszen...
Keblemre hajtva fejecskéjét, alszik
Kis feleségem mélyen, csendesen.

Hány drága élet hullt már érted el,
Oh szent szabadság! és mi haszna van?
De lesz, ha nincs: tiéd a diadal
Majd a csatáknak utósóiban,
S halottaidért bosszut is fogsz állni,
S a bosszuállás rettentő leszen!...
Keblemre hajtva fejecskéjét, alszik
Kis feleségem mélyen, csendesen.

Vérpanoráma leng előttem el,
A jövendő kor jelenései,
Saját vérök tavába fúlnak bé
A szabadságnak ellenségei!...
Egy kis mennydörgés szívem dobogása,
S villámok futnak által fejemen,
S keblemre hajtva fejecskéjét, alszik
Kis feleségem mélyen, csendesen.

Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Gió buồn mùa thu nói với cây
Tiếng nghe nhỏ quá có ai hay
Thì thầm bí mật điều chi đó?
Cây động trăm cành như mơ say
Bóng đêm nhè nhẹ bắt đầu xuống
Ngả lưng lên ghế lòng tôi vui
Vợ tôi ngả đầu lên vai tôi
Ngủ giấc ngủ êm lành ấm cúng

Một tay tôi riết vợ vào lòng
Nàng vẫn say sưa trong giấc mộng
Một tay tôi cầm quyển sách kinh
Lịch sử các chiến tranh giải phóng
Tôi ham đọc quyển sách cao nhã
Máu hồng làm đập trái tim tôi
Vợ tôi ngả đầu lên vai tôi đằm thắm
Ngủ giấc ngủ êm lành ấm cúng

Bị vàng cám dỗ bị roi dần
Bay lũ nô lệ đi đánh thuê
Nhưng dưới nụ cười thiêng liêng của tự do
Nghĩa quân vì tự do chiến đấu
Cho tự do họ hiến máu và cuộc đời
Như họ dâng hoa cho người yêu
Vợ tôi ngả đầu lên vai tôi đằm thắm
Ngủ giấc ngủ êm lành ấm cúng

Để phục vụ ngươi bao trái tim thanh cao đã ngừng đập
Ôi tự do thần thánh! Kết quả gì cho bao hi sinh?
Đến nay chưa gì cả. Nhưng ngươi sẽ thắng
Khi chiến trận cuối cùng sẽ đến
Ngươi sẽ trả thù cho những người đã chết quang vinh
Và quyết liệt ngươi sẽ không tha thứ cho kẻ thù
Vợ tôi ngả đầu lên vai tôi đằm thắm
Ngủ giấc ngủ êm lành ấm cúng

Mắt tôi dán vào một bức tranh hoe máu
Tôi chưa thấy rõ được tương lai
Kẻ thù của tự do chết đuối
Trong biển máu đen của chúng
Mỗi cái đập trái tim tôi là một tiếng sấm
Ánh chớp chói ngời xuyên qua hồn tôi
Trong khi đó vợ tôi ngả đầu vào vai tôi đằm thắm
Ngủ giấc ngủ êm lành ấm cúng
Koltó, 9-1847
Nguồn: Thơ Petofi, NXB Văn hoá, Viện Văn học, 1962

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Petőfi Sándor » Gió buồn mùa thu nói với cây