29/11/2020 00:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phỏng ẩn giả bất ngộ thành nhị tuyệt kỳ 1
訪隱者不遇成二絕其一

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Diệp Y Như vào 05/07/2010 01:28

 

Nguyên tác

秋水悠悠侵野扉,
夢中來數覺來稀。
玄蟬聲盡葉黃落,
一樹冬青人未歸。

Phiên âm

Thu thuỷ du du xâm dã phi[1],
Mộng trung lai sổ, giác lai hy.
Huyền thiền[2] thanh tận diệp hoàng lạc,
Nhất thụ đông thanh[3] nhân vị quy.

Dịch nghĩa

Nước (hơi) thu mờ mờ nhẹ nhàng lọt vào cửa sài,
Trong mơ ta thường thấy đến nơi này, nhưng tỉnh giấc thì ít khi đến.
Ve sầu mùa thu đã dứt tiếng, lá cây vàng úa rơi rụng,
Một cội tùng đông xanh biếc, người chưa về.

Bản dịch của Lê Quang Trường

Hơi thu lảng bảng đến phòng không,
Thường đến trong mơ, thức biếng lòng.
Lắng tiếng ve sầu vàng lá rụng,
Tùng xanh một cội giữa trời đông.
Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
[1] Cánh cửa gỗ đơn giản của phòng người ở ẩn.
[2] Ve sầu mua thu có màu đen, nhỏ hơn loài ve thường, cuối hạ thì sinh, cuối thu thì chết.
[3] Loài cây vẫn xanh trong mùa đông, chỉ cây tùng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Phỏng ẩn giả bất ngộ thành nhị tuyệt kỳ 1