07/07/2022 10:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hữu cảm
有感

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 11/11/2013 15:30

 

Nguyên tác

宛溪垂柳最長枝,
曾被春風盡日吹。
不堪攀折猶堪看,
陌上少年來自遲。

Phiên âm

Uyển Khê[1] thuỳ liễu tối trường chi,
Tằng bị xuân phong tận nhật xuy.
Bất kham phan chiết do kham khán,
Mạch thượng thiếu niên lai tự trì.

Dịch nghĩa

Những cây thuỳ liễu dọc theo suối Uyển Khê có những cành thật là dài
Từng đã bị gió xuân thôit qua suốt ngày đêm
Không thể vin cành để bẻ, mà chỉ đáng để ngắm nhìn mà thôi
Những chàng thiếu niên trên đường sao mà tới chậm đến thế

Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Thuỳ liễu bên dòng Uyển Khê
Lá xanh, cành biếc, lê thê trải dài
Cành xanh chỉ để ngắm thôi
Mà không vin đặng để rồi bẻ chơi
Sao chàng trai trẻ kia ơi
Trên đường chậm trễ tới nơi muộn mằn
Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Đỗ Mục - Nhà thơ tài hoa Vãn Đường, NXB Lao động, 2013
[1] Một trong hai dòng suối chảy dưới chân Thuỷ các của chùa Khai Nguyên thuộc Tuyên Châu. Uyển Khê nguyên tên là Đông Khê, bắt nguồn từ Phong Sơn, phía đông nam Tuyên Thành, chảy vòng ôm lấy phía đông Tuyên Thành rồi trôi về đông bắc hợp với Câu Khê. Do đó bài thơ được sáng tác vào khoảng năm Khai Thành thứ 3 (838) đời Đường Văn Tông khi Đỗ Mục đang làm Tuyên Châu đoàn luyện phán quan.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Hữu cảm