02/03/2024 13:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa Lư cố kinh hữu cảm
花閭故京有感

Tác giả: Trương Minh Lượng - 張明亮

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 27/04/2014 08:22

 

Nguyên tác

花閭初定帝王都,
筑繼諸山鑿五湖。
卄里周環城亦小,
二王夭死業難圖。
鐵林宮室今沉土,
石砌門墻古亦鋪。
錯落諸村存坏木,
用連通路伴蘆衢。

Phiên âm

Hoa Lư sơ định đế vương đô,
Trúc kế chư sơn tạc ngũ hồ.
Nhập lý chu hoàn thành diệc tiểu,
Nhị vương yểu tử nghiệp nan đồ.
Thiết lâm cung thất kim trầm thổ,
Thạch thế môn tường cổ diệc phô.
Thác lạc chư thôn tồn hoại mộc,
Dụng liên thông lộ bạn lô cù.

Dịch nghĩa

Khi mới định đô dựng nền nếp đế vương Hoa Lư
Do đứp nối các núi lại nên đào thành năm hồ nước
Bao vây vài chục dặm tuy thành đô còn bé nhỏ
Vì hai vương chết yểu nên cơ nghiệp chẳng lo xong
Cung thất gỗ lim nay đã chìm trong đất cả
Bậc thềm tường cửa bằng đá thời xưa nay cũng còn trông rõ
Lác đác mấy làng rơi rớt gỗ nát
Có cái còn dùng đem bắc cầu để thông lối đi lại trên đường lau lách

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Định đô lúc mới ở Hoa Lư
Nối núi cho nên khoét ngũ hồ
Vài chục dặm vây thành bé nhỏ
Hai vương chết yểu dở cơ đồ
Gỗ lim cung thất chìm trong đất
Bậc đá thềm tường trước vẫn trơ
Lác đác các làng rơi gỗ nát
Bắc cầu đi lại nối vi lô[1]
Bài thơ được chép trong sách Nam Châu ký của Trần Thiện Chánh, quê Bình Long, Gia Định, có vợ người ở Châu Cầu, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Hoa Lư là kinh đô của nước Đại Cồ Việt từ năm 968 đến năm 1009 dưới triều nhà Đinh và nhà Tiền Lê. Toàn bộ khu kinh thành Hoa Lư xưa ngày nay thuộc xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

[1] Lau sậy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Minh Lượng » Hoa Lư cố kinh hữu cảm