25/07/2024 00:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Làm trai rửa bát, quét nhà

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 17:28

 

Làm trai rửa bát, quét nhà,
Vợ gọi thì dạ, bẩm bà tôi đây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Làm trai rửa bát, quét nhà