19/05/2024 11:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Hàn Thân “Trùng du Đại Quan viên” kỳ 1
和韓紳重遊大觀園其一

Tác giả: Châu Hải Đường - Lê Tiến Đạt

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đông Hải Cù Sinh vào 01/06/2020 09:46

 

Nguyên tác

處處蛩鳴惹晚愁;
故人一去不回頭。
花開花謝知誰為?
惟有寒風滿繡樓。

Phiên âm

Xứ xứ cùng minh nhạ vãn sầu;
Cố nhân nhất khứ bất hồi đầu.
Hoa khai hoa tạ tri thuỳ vị;
Duy hữu hàn phong mãn tú lâu.

Bản dịch của Châu Hải Đường

Khắp chốn trùng kêu gợi mối sầu;
Cố nhân đi khuất chẳng quay đầu.
Hoa tàn hoa nở vì ai nhỉ;
Gió lạnh riêng còn thổi ngập lầu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Châu Hải Đường » Hoạ Hàn Thân “Trùng du Đại Quan viên” kỳ 1