19/05/2022 17:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Lĩnh Thượng mai
贈嶺上梅

Tác giả: Tô Thức - 蘇軾

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 22/02/2008 10:23

 

Nguyên tác

梅花開後百花開,
過盡行人君不來。
不趁青梅當煮酒,
要看細雨熟黃梅。

Phiên âm

Mai hoa khai hậu bách hoa khai,
Quá tận hành nhân quân bất lai.
Bất sấn thanh mai đương chử tửu,
Yêu khan tế vũ thục hoàng mai.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Sau hoa mai trăm hoa nở trễ,
Hết người qua anh chẳng đến nơi.
Rượu thanh mai không cần tìm nữa,
Ngắm mai vàng rụng giống mưa rơi.
Lĩnh Thượng tức ải Mai Quan 梅關, nay ở tại thị trấn Nam Hùng, Quảng Đông. Năm 1101, Tô Thức từ Hải Nam trở về sau 7 năm đi đày, cuối tháng giêng qua Mai Quan - còn được gọi Lĩnh Nam đệ nhất quan, thấy trên đồi Hoàng Mai 梅花岡, bên đường cổ đạo mai vàng đang rụng, Tô Thức cảm xúc làm bài thơ này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thức » Tặng Lĩnh Thượng mai