04/07/2020 21:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu khôn dại

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 11/08/2016 10:17

 

Vàng thu tóc điểm kiếp nhân sinh
Được - mất bao năm thoả sự tình
Dối trá tham lam thời son trẻ
Điêu ngoa giựt giọc thuở xuân xanh
Lòng vòng đấm đá tranh khôn dại
Ngỗ nghịch chôn vùi gạt thánh minh
Phút chốc Trời cao kêu phải dạ
Xuôi tay bỏ hết núi bạc mình.
Cái Bè, Tiền Gang, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Thu khôn dại