06/08/2021 10:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ăn Tết ở Sài Gòn

Tác giả: Cao Thị Ngọc Anh - Cao Thị Hoà

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi ...!!!... vào 04/05/2009 05:15

 

Nghìn dặm xa xôi trải nước non,
Thoi đà thấm thoát sáu trăng tròn.
Xuân về hớn hở người vui bạn,
Tết đến bùi ngùi mẹ nhớ con.
Người trước năm mươi đà biết dại
Ta nay sáu chục vẫn chưa khôn
Nam kỳ ướm hỏi ai tri thức
Khắc khoải xa nghe cuốc gọi hồn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Thị Ngọc Anh » Ăn Tết ở Sài Gòn