09/08/2020 01:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thù Liễu tướng công
酬柳相公

Tác giả: Cố Huống - 顧況

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Phạm Thanh Cải vào 11/07/2014 22:41

 

Nguyên tác

天下如今已太平,
相公何事喚狂生。
個身恰似籠中鶴,
東望滄溟叫數聲。

Phiên âm

Thiên hạ như kim dĩ thái bình,
Tướng công hà sự hoán cuồng sinh.
Cá thân kháp tự lung trung hạc,
Đông vọng thương minh khiếu sổ thanh.

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Thiên hạ giờ đang hưởng thái bình,
Tướng công sao lại chuyện ngông nghênh.
Thân như hạc ở trong lồng ấy,
Cứ hướng về đông gọi thất thanh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cố Huống » Thù Liễu tướng công