01/07/2022 17:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bạch đầu ngâm
白頭吟

Tác giả: Dương Duy Trinh - 楊維楨

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/08/2014 14:35

 

Nguyên tác

長夜白頭吟,
新絲理故琴。
莫將一日意,
誤結百年心。

Phiên âm

Trường dạ bạch đầu ngâm,
Tân ty lý cố cầm.
Mạc tương nhất nhật ý,
Ngộ kết bách niên tâm.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đêm dài ngâm bài tóc trắng
Đàn xưa giây mới nối vào
Đừng vì ước mong một lúc
Tâm tình lầm kết trăm năm

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Duy Trinh » Bạch đầu ngâm