29/01/2023 13:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thập nhị nguyệt nhất nhật kỳ 3
十二月一日其三

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 08/03/2014 11:18

 

Nguyên tác

即看燕子入山扉,
豈有黃鸝曆翠微。
短短桃花臨水岸,
輕輕柳絮點人衣。
春來准擬開懷久,
老去親知見面稀。
他日一杯難強進,
重嗟筋力故山違。

Phiên âm

Tức khan yến tử nhập sơn phi,
Khởi hữu hoàng ly lịch thuý vi.
Đoản đoản đào hoa lâm thuỷ ngạn,
Khinh khinh liễu nhứ điểm nhân y.
Xuân lai chuẩn nghĩ khai hoài cửu,
Lão khứ thân tri kiến diện hy.
Tha nhật nhất bôi nan cưỡng tiến,
Trùng ta cân lực cố sơn vi.

Dịch nghĩa

Bỗng thấy chim én bay vào cửa nhà chốn rừng núi,
Há không có chim oanh vàng sống nơi xanh tươi hay sao?
Hoa đào lấm tấm chạm bờ nước,
Tơ liễu lơ thơ vướng vào áo người.
Xuân đến khiến ta suy nghĩ về những chuyện cũ trong lòng,
Và ở tuổi già, các người quen biết ít gặp mặt.
Nay mai, một chén rượu cũng khó mà uống được,
Vì rằng gân sức yếu, lại thêm nhớ quê cũ mông lung.

Bản dịch của Nhượng Tống

Mái núi xa trông én liệng vào
Oanh vàng rừng biếc ở nơi nao?
Lơ thơ áo khách vương tơ liễu
Lý tý bên sông nhuốm nụ đào
Già tới gặp đâu bè bạn cũ
Xuân sang tính sẵn cuộc chơi hào
Mai ngày một chén thêm khôn uống
Sức yếu nhà xa hận xiết bao
(Năm 765)
Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thập nhị nguyệt nhất nhật kỳ 3